Livet på Tvär-Ramsdal

Målar på bastun och blir både arg och ledsen när lyssnar på Sommarprat av Alexandre Antonellis

Alexandre Antonellis Sommar handlar om den stora tysta artdöden – där massor av djur- och växtarter försvinner, för att aldrig mer komma tillbaka.

Jag har försökt förlika mig med att ängen/hagmarken till denna gård som funnits på den här platsen sedan slutet av 1600 talet håller på att förvandlas till en biologisk öken.
Jag står står här och målar och blickar ut över ängen den här väldigt speciella marken som mest består av sand och fint, fint sanddamm. Det är så flyktigt att det försvinner en del av det när det blåser. Det har säkert varit havsbotten för länge sedan.
upp-plöjd äng. Foto: 210813
Som ni ser här ovan så är hälften av ängsmarken upp-plöjd, det blev den redan våren 2020 med en tanke av markägaren att det skulle sås vall där, och på övre delen skulle ängen tas död genom att plantera gran, sälg och björk. Träden planterades i början av maj 2020, 1500 st plantor borrades det stora sår i marken och trädplantor stoppade bryskt ner.
Där kanske vi har det miljöpåverkade klimatet att tacka för att dessa träd inte överlevde... Regnet uteblev hela maj och juni vilket gjorde att granarna dog först i den torra sandmarken. Sedan hjälpte rådjur, harar och viltet till med resten. De gillade både knoppar och rötter som var lätta att komma åt i den torra marken som inte slöt sig något nämnvärt som skydd för rotningen. Man kan skönja de tunna (träd)pinnarna där vid rådjuren.
foto: maj 2020
Vall på nedre delen av den forna ängen skulle sås (det betyder att det blir en stor gräsmatta där vilket gynnar det biologiska mångfaldet = med noll) Vilket så här i augusti 2021 ännu inte blivit gjort. Vi blev lite hoppfulla då inget såddes och ängens nerplöjda rötter och frön började grönska efter vårens regn.

Ser ni det gröna som spirar och täcker den forna öken där nere? Det är bara ängens eget liv. Det som genom århundrade anpassats till att klara av att växa på denna mark. Äntligen började viltet komma tillbaks och beta. Mångfald i floran lockar även mångfalder av faunan!
foto: juli 2021
Men så här nedan, ser det ut idag, biologis öken och viltet uteblir.
foto: 210813
Dessutom håller Al-sly på att växa över och ta död på den strandäng som finns/fanns ner mot vassen. Vilket tragiskt slöseri och miljömässigt förödande!

Vi har noterat att i år 2021 har vi nästan inga humlor och fjärilar jämfört med sommaren 2019. Känns oroande!
Vi har därför försökt kompensera med att strunta i att klippa hela vår "gräsmatta" utan bara gjort gångar där vi behöver går, då inte är gräs heller växer på vår sida av stenmuren utan består mer av ängskaraktär och brännässlor. Jag har sått vitklöver i vår "hage" där vi gör dessa gångar då just vitklöver sätter blommor även då det hålls kort.

Så har vi sått en stor variation av ängsfrön överallt där utrymme finns.
Kära kära Humla! Välkommen till vårt lilla försök till äng.
en del av det ängsliknande vi försöker kompensera med.
Här har vi några av de i år sällsynta påhälsningarna av fjärilar. Tyvärr har vi heller inte sett den mångfald av olika slags fjärilar som vi noterat tidigare.

Snart ska våra småängar slås

Vi bor mitt emellan två Naturreservat Stendörren och det närmsta, Horsviks udde som där har naturskyddade arter i floran. Att denna historiska, väldigt unika flora ska få ödeläggas då vi behöver göra allt NU för att stoppa vår skövling, känns ledsamt, onödigt och straffbart...

Att hjälpas åt och tillsammans, du och jag, grannar och medmänniskor göra faktiska, handfasta, verkliga och ganska enkla saker för naturen, djuren och miljön borde kunna få vara självklart!

Är människan girig, självisk och strävar efter att utrota sig själva på detta vis?
Tänka cirkulärt och hållbart behöver bli självklart.

Lyssna på Alexandres sommarprat och börja göra det du kan för våra barn, barnbarns och efterlevandes möjlighet att kunna leva friskt på en frisk planet.
https://sverigesradio.se/avsnitt/alexandre-antonelli-sommarprat-2021
Miljö